Mekanik Tesisat

Mekanik Tesisat; yapı, inşaat, endüstriyel tesis işlerinde yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik yapılan ve yapının iç sistemini oluşturan bileşenlerin bütünü kapsar. Dolayısıyla her bir sistemin birbiriyle uyumlu ve birbirini destekler olarak çalışıp, toplam kaliteyi oluşturması önem kazanmaktadır.

Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ısı donanımı ile ilgili plan, proje, resim, hesap ve ihale dosyasının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere, tekniğin ve mesleğin genel ilke ve çıkarlarına uygun olarak uyum ve birlik içinde yapılmasıdır.

MEKANİK TESİSAT PROJELERİ NELERİ KAPSAR?

Mekanik tesisat projelendirme, müşavirlik veya kontrol işlemlerinde malzeme seçiminden, ürünlerin ve binanın kullanım ömrü boyuncu hizmet alma adına aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

Konforlu şartlar
Fonksiyonellik
Güvenilirlik
Sağlamlık ve Uzun Ömür
İleri teknolojiye uygunluk
İlk yatırım için düşük maliyetler
Uygulama kolaylığı
Montaj, onarım, bakım kolaylığı
Kullanım kolaylığı
Genişlemeye elverişlilik
Su ve Enerji tasarrufu
Çevre hassasiyeti
Satış sonrası montaj, servis desteğinin etkinliği
Markanın, ürünün sürdürülebilirliği

Mekanik tesisat; Isıtma sistemi, Soğutma sistemi, Havalandırma sistemi, Temiz su sistemi, Atık su sistemi, Sıcak su sistemi ve Yangın söndürme sistemi olmak üzere 7 bileşenden oluşmaktadır.

Isıtma sistemi: Yapının ısınmasını sağlayan tesisat sistemlerini kapsar. Isıtma kazanları veya diğer ısıtma donanımları ayrıca radyatör, fan-coil, konvektörleri kapsamaktadır.

Soğutma–Klima sistemi: Yapının sıcak dönemlerde soğutulmasını sağlayan sistemleri kapsar. Akışkan soğutucu (chiller), klima cihazı vs. ve Fan coil, klima cihazlarını kapsamaktadır.

Havalandırma sistemi: Yapı içerisindeki havanın taze ve temiz olarak tutularak canlıların konfor içerisinde yaşamını teminine yönelik temiz hava temini ve kirli havanın dışarı atılmasını sağlayan ekipmanları kapsamaktadır. Havalandırma sistemi içerisinde havalandırma kanalları (emiş-üfleme), klima santralleri, fanlar ve menfezler yer almaktadır.

Temiz su sistemi: Yapı içerisinde su ile ilgili ihtiyaçların konforlu olarak teminini sağlar. Yapıların içerisinde bulunan Pompalar, hidroforlar, su depoları aynı zamanda su arıtma ve su yumuşatma sistemleridir. Kullanım suyu ve içme suyu sistemlerini kapsamaktadır.

Atık su sistemi: Yapıda oluşan atık suların güvenli, konforlu bir şekilde binanın dışına, ana atık su sistemine ulaştırılmasını sağlamaktadır. Binanın kanalizasyon ve su giderleri ile ilgilidir.

Sıcak su sistemi: Temizlikte, yıkanmada ve muhtelif ihtiyaçlar için gerekli olan sıcak suyun üretilmesini sağlamaktadır. Doğalgaz, kömür mazot gibi sıcak su üretme sistemlerini kapsamaktadır.

Yangın söndürme sistemi: Yangın çıkması halinde kısa sürede ve etkin olarak müdahale edebilmeyi sağlayan sistemlerdir. Yangın dolaplarının yeri ve konumu, yangın söndürme sistemleri ve teknolojileri ile ilgilenmektedir. Bunun dışında yangın bariyerlerinin yapıda nerede olacağını ayarlamaktadır.

Yukarıda sayılanların yanında yapılarda, endüstriyel tesislerde, ticari yapılarda, hizmet işletmelerinde işletmenin ihtiyacına binaen geliştirilmesi gereken ve tesisatının projelendirilmesi, yapılması gereken aşağıdaki sistemlerde mekanik tesisat gurubunda sayılabilir:

Doğalgaz Tesisatı,
Basınçlı Hava Tesisatı,
Buhar Tesisatı,
Kızgın Su Tesisatı
Kızgın Yağ tesisatı
Havuz Tesisatı,
Güneş Enerjisi Tesisatı,
Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatları,
Medikal Gaz Tesisatı