Filtrasyon Sistemleri

Filtreleme


Havanın içerisinde istenilmeyen kirletici gazları, buhar ve farklı tanecikleri havadan ayrıştırmaya yarayan cihazlara Filtre denir. Klima santralleri veya havalandırma sistemlerinde dış ortamdan gelebilecek istenmeyen kirletici gazlar, toz, buhar veya cisimleri tutmak, gerekli ayrıştırmayı yapmak ayrıca virüs ve bakterilerin mahale girişini azaltmak amacıyla istenilen hava kalitesine göre uygun filtreleme yapılır.


Toz Toplama Sistemleri


Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirleticiler oluştukları yerde havaya fazla yayılmadan ortadan kaldırılmalıdır. Bu kirleticilerin havadan tamamen emilmesi mümkün olmasa da insan sağlığını zararlı etki göstermeyecek seviyelere çekilebilirler. Bunun için toz toplama sistemleri kullanılır.

Toz toplama sistemi ile çalışılan yerin hava kalitesi yükseltilir. Ortamda oluşan zararlı hava kirleticileri emilerek atılır.

Ortamda çalışan kişilerin soluduğu hava temizlenir. Çalışılan ortamda oluşan kirleticiler toz toplama sistemleri emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılır.

Bu filtreler zararlı hava kirleticileri tutarak havanın temizlenmesini sağlar. Özellikle talaşlı üretimin yapıldığı alanlarda, otomotiv sektöründe, ahşap ürünleri üretilen imalathanelerde, kimyasal üretim yapan sektörlerde ve metal işleri yapılan yerlerde toz toplayıcı sistemler olmazsa olmazdır.

Toz toplama sistemlerinde çeşitli filtre türleri kullanılabilir. Çalışılan ortamda bulunan hava kirleticilere göre filtre çeşidi değişiklik göstermelidir. Torbalı filtreler olduğu gibi elektro statik filtreler de vardır.

Torbalı toz tutma filtreleri bazı açılardan elektro statik filtrelere göre üstündür. Ortamdan çekilen toz zerrecikleri keçeden yapılmış olan toz filtreye yapışır. Daha sonra basınçlı hava ile torba kendini silkerek tozların alt bölgedeki bölmelerde toplanması sağlanır. Klasik toz bulunan yerlerde bu gibi toz toplayıcı sistemler daha etkilidir. Ancak kullanılan ortamdaki sıcaklık ve ortamdaki gaz türleri gibi nedenlerle verimleri düşer. Bu gibi durumlarda diğer tip toz toplama filtreleri kullanılmalıdır.


Kaynak Dumanı Emme


Kaynakçılar, onlar için hastalık nedeniyle işten uzak kalmak ve hatta erken emeklilik anlamına gelen tehlikeli maddeler dolayısıyla bir dizi riskle karşı karşıya kalır. Farklı kaynak yöntemleri, çeşitli tehlikeli madde konsantrasyonları içeren farklı miktarlarda dumanın açığa çıkmasına neden olur.

Partiküller ne kadar küçük olursa, akciğerlere kadar solunmaları daha kolay olacağından, zararı da o denli olur. Oluşan kaynak dumanının miktarı ve türü, kaynak parametrelerine ve temel malzemelere bağlıdır.

Bir yöntemin diğerinden her zaman daha iyi ya da kötü olacağını söyleyebilmek bu nedenle imkansızdır. Güncel durum, MIG, MAG ve TIG kaynağının giderek daha çok kullanılmasıdır. Bu yöntemler genellikle iyileştirilmiş bir çalışma ortamı sağlar.

Bu nedenle sağlık açısından son derece zararlı gaz, toz, duman ve benzeri zararlı maddelerin emilerek temizlenmesi gerekir.

Bilindiği gibi sağlıklı bir çalışma ortamı zaman kayıplarını en aza indirerek verimlilik artmasına imkan verir.

Temiz soluk alınabilen çalışma alanları işyerlerinin değişmez zaruri ihtiyaçlarıdır. Çalışma alanlarının korunması için ideal çözüm nokta vakum sistemi ile garanti edilebilmektedir.


Scrubber Sistemleri


Scrubber sistemleri endüstriyel üretim yapan kuruluşlardan çevreye salınan gazı sıvı kullanarak arıtan cihazlardır.

Toz toplama sistemi ile çalışılan yerin hava kalitesi yükseltilir. Ortamda oluşan zararlı hava kirleticileri emilerek atılır.

Zararlı gazların bacadan salınmasından önce özel bazı sıvılarla temas etmesini sağlayarak koku ve korozif etkisinden arındırılması prensibine göre çalıştığı için bu yöntemle yapılan arıtmaya gaz yıkama denilmektedir. Scrubber sisteminin yapısına göre çalışma prensibinde farklılıklar olsa da genellikle hepsi benzer şekilde arıtma sağlamaktadır.

Sistemde öncelikle zararlı gazlar bir sıvı (genellikle su) ile çarpıştırılmakta, aşağı yukarı hareket ederken zararlı etkisi yok edilmektedir. Sistem içindeki sıvı daha sonra nem tutucularda tutulmakta, gaz ise koku ve korozif etkisinden arındırılmış şekilde bacalardan tahliye edilmektedir. İçeride kalan hala aşırı sıcaklığa ve korozif etkiye sahip sıvı ise sistemde bulunan arıtma cihazında etkisiz hale getirildikten sonra atık olarak bırakılmaktadır.