İzolasyon Sistemleri


Gelişen teknoloji ve küreselleşme sürecinde özellikle endüstriyel tesislerde yapılan yatırım ve üretimlerde enerji maliyetleri ihmal edilemez boyutlara ulaşmıştır.

Enerji maliyetlerinin azaltılmasında alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasının yanı sıra izolasyon yalıtım uygulamaları da işletmelerdeki enerji kayıplarının optimizasyonunda kullanılan vazgeçilmez bir unsur olmuştur.

Ülkemizde gelişen endüstrileşmeye bağlı olarak ısı, su,ses,tesisat,bina ve yangın izolasyonu / yalıtımı konularında da önemli adımlar atılmaktadır.

Tesisat ve endüstriyel uygulamalarında ısı yalıtımı, sıcak hatlarda ısı kayıplarını soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için yapılır.

İyi bir izolasyon yapmanın yolu uygun projelendirme,yalıtım malzemeleri seçme ve uygulamadan geçer .Sonucunda da %80 lere varan enerji tasarrufu sağlanabilir.

Bunun bilinci ile firmamız hava kanalları,sıcak/soğuk akışkan borular ve armatürleri,ısı değiştiricileri ve tanklarda izolasyon için ücretsiz keşif,proje yapmakta ve müşterilerine teklifler sunarak projeleri hayata geçirmektedir.


Boru ve Ekipman İzolasyonu


Endüstriyel sanayi tesislerinin,konutların, alış veriş merkezlerinin, spor salonlarının v.b. ihtiyacı olan ısı enerjisi çeşitli ısı kaynaklarında üretildikten sonra kullanım yerlerine çeşitli cins ve uygun ebatlardaki borular ve ekipmanları iletilmektedir. Bu boru ve ekipmanlarda oluşan ısı kayıp ve kazançlarını önleyerek enerji tasarrufu yapabilmek ancak bu boru ve ekipmanların izole edilmesi ile gerçekleşir.

Yapılacak izolasyonun verimliliği ise kullanılacak izolasyon malzemelerinin doğru seçilmesi ve ehil kişiler tarafından uygulanması ile sağlanır.


Tank İzolasyonu


Hammadde kaynakları, yakıtlar ve nihai ürünlerin depolanması, hemen hemen tüm endüstri alanlarında kritik öneme sahiptir. Genellikle büyük tanklar hammaddeler, yakıtlar ve nihai ürünler için kullanılır. Küçük tanklar veya kaplar ise geçici olarak (yarı) mamüllerin depolanması için kullanılır. Depolanan malzemenin korunması ve üretim sürecinin kararlılığı ve emniyetinin sağlanması için tankın içindeki sıcaklığı belirli sıcaklık sınırları arasında tutmak son derece önemlidir. Tankları belirli sıcaklık aralıklarında tutmak için kullanılan başlıca yöntem izolasyondur. Ayrıca ısı izleme (heat tracing) sistemleri ile de bu sıcaklık kontrolleri desteklenmektedir.


Tank İzolasyonunun Amacı


Depolama tanklarının yalıtımı, depolama tesislerinin işlevselliğinde önemli bir faktördür. Ayrıca şu amaçlara hizmet eder:

Maliyet Kontrolü: İzolasyon, depolanan malzemenin ısı kayıplarını önemli ölçüde azaltır. Diğer avantajlar bir yana sadece bu parametre dahilinde tasarruf edilen enerji maliyeti yapılan ısı izolasyonunun maliyetinin çok üzerinde olabilir.

Çevrenin Korunması: Elde edilen maliyet tasarruflarına ek olarak, düşük ısı kaybı daha az enerji ihtiyacına yol açacak ve bu sayede çok daha düşük karbondioksit emisyonuna neden olacaktır. Tehlikeli maddelerin salınımının azaltılması çevremiz için faydalıdır.

Proses Kontrolü: İzole edilmiş tanklarda ekstrem soğuk ve sıcak hava koşullarından etkilenme veya direkt güneş ışını maruziyeti sebebiyle ısınma gibi istenmeyen sıcaklık değişikliklerinin önüne geçilmiştir. Depolanan malzeme proseste kullanılacaksa malzemenin sıcaklık aralığı son derece önemlidir. Ayrıca viskozite de burada önemli bir etken olup malzemenin akışkanlığının azalması veya katılaşması proses için ölümcül sonuçlara neden olabilir. İzole edilmemiş tanklarda bütün bu durumlara karşı ilave ısıtma veya soğutma gerekecektir.

Güvenlik: Tank izolasyonlarında güvenlik konusunda iki ayrı parametre vardır. Bunlardan ilk akla gelen personel güvenliğidir. Zira yüzey sıcaklığı 60 ℃ üzerinde olan tanklarda personelin tanka temas etme ihtimali varsa yüzey sıcaklığını makul seviyelere çekmek için izole edilmesi şarttır. Ayrıca depolanan malzemenin yanıcı ve/veya parlayıcı olması durumunda yangın güvenliği de öne çıkmaktadır. Yangın güvenliği dikkate alınarak izole edilmiş tanklarda olası harici yangın vakalarında tank içindeki malzemenin parlamasının, alev almasının ve nihayetinde yanmasının önüne geçilebilir.


Isı Yalıtım Ceketi


Sanayi tesisleri, oteller, plazalar, alıveriş merkezleri, hastaneler gibi enerjinin yoğun olarak kullanıldığı büyük tesislerde, özellikle tesisat yalıtımına gereken önem veya özen gösterilmediği için enerji giderlerine büyük bedeller ödenmektedir.

Isı yalıtım ceketi olarak bilinen vana ceketinin sıcak ve soğuk hatlarda bulunan vana, çek valf, pislik tutucu, genleşme parçaları tesisat armatürlerinde kullanılması ısı kayıp ya da kazançlarını en aza indirerek enerji tasarrufu yapmanın yanı sıra oluşabilecek iş kazalarının da önlenmesini sağlaması bakımından önem arz etmektedir.

Soğuk veya sıcak su, kızgın su, kızgın yağ, buhar vb akışkan taşınan tesisat hatlarında özellikle vana, pislik tutucu vb armatürlerin yalıtımı ya hiç yapılmamakta ya da yapıldıktan sonra bakım vs amaçlı olarak yapılan ilk müdahaleden sonra sökülerek kullanılmaz hale getirilmektedir Isı yalıtım ceketleri akışkan sıcaklığı -20 °C ile 1270 °C arasında olan tüm alanlarda kullanılabilir

Kullanım Alanları

• Vana, çekvalf, pislik tutucu gibi armatürler
• Gemi, motor vb .egzost hatları
• Isıtma ve soğutma tesisatları
• Soğutma grubu ve boylerler
• Türbin izolasyonu
• Kazan daireleri
• Enerji santralleri
• Kızgın yağ hatları
• Buhar tesisatları
• Plakalı eşanjörler
• Pompalar


Hava Kanalı İzolasyonu


Havalandırma sistemlerinde kullanılan dikdörtgen,yuvarlak kesitli kanallarda yalıtımın önemi bir yapının ısıtılması yada soğutulması için tüketilen enerjinin ve sesten kaynaklı gürültü kirliliğinin azaltılmasında göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

Hava kanallarında yalıtımın öncelikli amacı hanalın içinden yada dışından geçen havanın ısı değerini koruyabilmektir.Bir diğer amacı ise yüksek devirli havalandırma fanlarının hava kanalları içinde oluşturabileceği ses kaynaklı gürültüyü azaltmak bunun yanı sıra da enerji tasarrufu sağlamaktır. Bu nedenlerle klimatize edilen ortamlarda kullanılan kanal tipi klimalar, sıcak/soğuk hava serpantini kullanılan havalandırma fanlarının bağlı olduğu kanallar ve klima santrallerine bağlı hava kanalları izole edilmektedir. Ön izoleli havalandırma kanal sistemlerinde ortalama %50 oranında enerji tasarrufu sağlananmaktadır.


Akustik Ses İzolasyonu


İnşaat izolasyonu akustik çalışmaların ilk bölümünü “gürültü ses yalıtımı” oluşturur. Yapının bulunduğu çevre koşulları ile yapıyı oluşturacak hacimlerin gürültü verileri belirlenir.

İç hacimlerin yerleştirilmesinde bu veriler dikkate alınarak sessizlik gerektiren bölgede gerekli ses yalıtım süngerleri ve malzemeleri uygulanarak gürültülü kısımlar sessiz bir ortam halini alır. Gürültü izolasyonu sağlamak adına kullanılan bu malzemeler yoğun ve ses geçirmeyen özellikte olmasına dikkat edilmelidir.