Tarihçemiz

1984 yılında meslek hayatına adım atan kurucumuz İbrahim ÖRS; genç ve dinamik ekibi ile çeşitli endüstriyel firmalara taşeronluk hizmeti sunmuştur. Sektörde kazandığı bilgi ve birikimleri 2000 yılında İZKAP markamızı kurarak şirketleştirmiştir.

Markamız çatısı altında kararlılıkla çıktığımız bu yolda ; gurur duyduğumuz prosfesyonel ekiplerimiz ile çağın getirdiği son teknolojiyi takip ediyor , firmaların çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

Projelerimizin sonuçlarından aldığımız güç ile çözüm odaklı , verimli ve çevre dostu sistemlerimizi tasarlıyor ; motivasyonu yüksek, yetenekli ve dürüst işgücümüz ile müşterilerimize en yüksek standartlarda ürün kalitesi ve hizmet sunuyoruz.

Markamızı, müşteri ve tedarikçi ilişkilerimizi, değerlerimizi, eğitimimizi , bilgi ve birikimleri geliştirmek için sürekli çaba gösteriyoruz.


Prensiplerimiz

İZKAP ailesi olarak kurumsal kültürümüz ve köklerimizden kopmadan büyüme ve gelişme kaydetmeye kararlıyız.

İşimizi doğru yapmaya olan adanmışlığımız, dürüstlüğümüz, yüksek standartlarımız ve kararlılığımıza dayanarak, müşterilerimizi hak ettikleri yüksek kalitede ürün ve hizmetlere ulaşma da kararlılık gösteriyoruz.

Ekip çalışmasını, şirket içi terfiyi ve eğitimi teşvik ederek insan kaynaklarımızı güçlendirmeye özen gösteriyoruz.

Kurumsal değerlerimizi, her bireyin şirketimizin vizyon ve misyonunun geliştirilmesine katılmasıyla uyumlu hale getirerek başarıya teşvik ediyoruz.

Kalite Politikası


"Kalite" kavramını çalışanların dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluk olarak kabul eden iZKAP. Bu doğrultudaki hedeflerini şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile doğru orantılı olarak şekillendirir. İZKAP bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet üretimine ulaşma çabası" üzerine kurgulanmıştır. Kalite; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

Kaliteye vurgu yapan insan/teknoloji merkezli duruşu ile İZKAP, pazardaki payını ve yeni ürün/hizmet alanı araştırmalarında sağlayacağı başarıyı zaman içinde istikrarlı biçimde artıracaktır.

Çevre Politikası


İZKAP, hammadde seçiminden başlayıp ürün çıkışına dek süren her aşamada çevreye karşı sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket eder. Çevreye duyarlı olmak için sürekli gelişimi sağlamak, şirket yönetimi ve tüm ekibi için bir önceliktir.

İZKAP sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak; çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran ürünler ve çözümler sunar. Üretimin her aşamasında çevresel faktörler belirlenerek, bunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar sürdürülebilir hale getirilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


İZKAP, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmiş ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemiştir.

Çalışanların sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

Bu amaçla; çalışanlarımız, müşteri ve ziyaretçilerimizin, kuruluşumuzun faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanmakta, koruyucu ve önleyici tedbirleri almaktadır. Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki İş Kanunlarına ve yasal gerekliliklere uyumu sağlamakta , kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirlemekte ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altına almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlenmekte olup, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığı sağlanmakta, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirilmektedir.